Aktualności
Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – II runda 2011 r. – Lista zatwierdzonych wniosków
2012-02-03


Znamy już szczegółową listę zaakceptowanych wniosków do dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” (II runda 2011 r.). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że dofinansowanie otrzyma aż 45 projektów na łączną kwotę przekraczającą 182 mln zł.


Szczegółowa lista jest dostępna na str. internetowej PARP
 www.poig.parp.gov.pl


Źródło
tutaj.