Aktualności
Konkurs POKL/2.1.2/2011/S - VII grupa – wyniki oceny złożonych wniosków
2012-02-02


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wcześniej złożonych wniosków w ramach VII grupy (POKL/2.1.2/2011/S). Wnioskowana kwota dofinansowanych projektów znajdujących się na liście rankingowej wyniesie ok. 2,5 mln zł. Źródło: tutaj.