Aktualności
Nowelizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Pomoc Techniczna
2012-02-01


Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska w dniu 30 stycznia 2012 r. podpisała znowelizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Pomoc Techniczna (POPT). Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyczyną aktualizacji dokumentu były zmiany w POPT dotyczące przeglądu śródokresowego. Źródło: tutaj.