Aktualności
Program Wsparcia Prac B+R - GRAF-TECH
2012-01-31


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że na opracowanie i wdrożenie innowacji opartych na wykorzystaniu grafenu (GRAF-TECH) zostaną przeinaczone środki w wysokości 60 000 000 zł.


Główne cele GRAF-TECH
:
- zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki, oraz
- wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań,
- zintegrowanie podmiotów prowadzących badania w obszarze zastosowań grafenu.

Szacuje się, iż ilość projektów objętych dofinansowaniem będzie się wahać od 12 do 20 projektów.

Termin ogłoszenia:

1 kwartał 2012 r.


O dofinansowanie będą się mogły ubiegać projekty obejmujące:
- prace rozwojowe,
- badania przemysłowe,
- prace przygotowawcze do wdrożenia.


O dofinansowanie będą mogły się ubiegać konsorcja oraz centra naukowo-przemysłowe (partner – co najmniej jedno przedsiębiorstwo)

Maksymalna wysokość dofinansowania:

5 mln zł.


Jednostki naukowe mogą liczyć na stuprocentowy zwrot kosztów  badań i prac rozwojowych.Źródło: tutaj.