Aktualności
Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego
2012-01-31


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podlaskiego od dnia 24 stycznia 2012 roku  rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego. 


Termin składania wniosków:

od 24 stycznia do 16 marca 2012 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 
Decyzja o dofinansowaniu projektów będzie dostępna po zakończeniu oceny wszystkich złożonych wniosków. Ocena rozpocznie się  po dacie zamknięcia naboru – 16 marzec 2012.


Sposób składania wniosków:

Osobiście,listem poleconym, kurierem lub pocztą na adres:


Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok,  

w Kancelarii Ogólnej,


w godzinach pon: 8.00-16.00, wt-pt: 7.30-15.30.


O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

 


Dofinansowanie mogą uzyskać jedynie projekty dotyczące nowej inwestycji. Instytucja wdrażająca ma tutaj na uwadze inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Poprzez nowe inwestycje należy rozumieć:

- utworzenie nowego przedsiębiorstwa,

- rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,

- dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów,

- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.


Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.


Maksymalne dofinansowanie:

- mikro i małe przedsiębiorstwa - 70% wydatków kwalifikowanych,

- średnie przedsiębiorstwa - 60% wydatków kwalifikowanych,

- duże przedsiębiorstwa oraz MSP działające w sektorze transportu - 50% wydatków kwalifikowanych,

- MSP w przypadku pomocy de minimis - 50% wydatków kwalifikowanych.


Maksymalna kwota dofinansowania:

6 mln zł.


Szczegółowe informacje, wraz z dostępną dokumentacją można znaleźć na str. 
Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego.


Źródło: 
tutaj.