Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 6.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim
2012-01-31


Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie od 30 stycznia 2012 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Podziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki.


Termin składania wniosków:

od 30 stycznia do 28 lutego 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

 
Wojewódzki Urzędu Pracy w Olsztynie, 

(Punkt Przyjmowania Korespondencji),

ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, I piętro pok. 5,


w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godz. 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30).


Dla wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Korespondencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.


W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia (upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego). 


Dostępny budżet:
2 mln zł.


Szczegółowe informacje wraz z dostępnymi dokumentami dostępne są na str. 
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.Źródło: 
tutaj.