Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Warmia i Mazury
2012-01-27


Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od dnia 26 stycznia 2012 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Warmia i Mazury. 


Termin składania wniosków:

od 26 stycznia 2012 r. do 8 marca 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Kościuszki 83,
10-552 Olsztyn,
I piętro, pok. 107.


od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.


O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące podmioty:
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- Jednostki naukowe,
- Szkoły wyższe,
- Organizacje pozarządowe,
- Instytucje otoczenia biznesu.


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty z dziedziny: 
budowa, rozbudowa i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną infrastruktury parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości.


Maksymalny poziom dofinansowania:

85% wydatków kwalifikowanych


Sczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją konkursową można znaleźć na str
www.rpo.warmia.mazury.pl.

 Źródło: 
tutaj.