Aktualności
Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko – stan na 24.01.2012
2012-01-27


Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska w dniu 24 stycznia 2012 r. zatwierdziła i podpisała zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.8). 21 stycznia 2011 r. Komisja Europejska wydała decyzję K(2011)9376 odnoszącą się do zmian w Programie Infrastruktura i Środowisko na realokację środków UE pomiędzy działami w obrębie Priorytetów IV, VII i IX oraz zmian o charakterze aktualizacyjnym. Nowy Szczegółowy Opis Priorytetów uwzględnia dokonane zmiany z 21 stycznia 2011 r. Źródło: tutaj.