Aktualności
Konkurs nr SCP-01.02.04-17/11 zakończony
2012-01-20


Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o terminie zakończenia konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-17/11 w dniu 23 stycznia 2012 roku. Zgodnie z w/w decyzją ŚCP informuje, że wnioski należy składać do dnia 23 stycznia do godz. 15.30. Wnioski należy dostarczać osobiście bądź przesyłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres podany w ofercie konkursowej tzn.


Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,

ul. Katowicka 47, I piętro – Punkt Informacyjny,

41-500 Chorzów
.Źródło:
tutaj.