Aktualności
Zaktualizowano wersję RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
2012-01-19


W dniu 13 stycznia 2012 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął zmiany w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 30/12 i dotyczą:

1. dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego:

- 11 mln euro przeznaczono na inwestycje w przedsiębiorstwa związane z dziedziną badań i innowacji,

- 7 mln euro przeznaczono na uzbrojenie stref inwestycyjnych – zadanie „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin)”, zaś

- ok. 9,37 mln euro na drogi regionalne.


2. realokacji środków do kategorii interwencji 23. Drogi regionalne i lokalne (z następujących kategorii interwencji: 16, 30, 33, 35);

3. również dopuszczenia możliwości wsparcia przygotowania dokumentacji inwestycyjnej w ramach wszystkich priorytetów;

4. rozszerzenia katalogu Beneficjentów poprzez dodanie kategorii „przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu III Rozwój społeczeństwa informacyjnego;

5. usunięcia z Priorytetu I Gospodarka-Innowacje-Technologie zapisu ograniczającego wspieranie dużych inwestycji, których rozmiary przekraczają 2 mln euro;

6. umożliwienia dofinansowania organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym w Priorytecie V Kultura, turystyka, rewitalizacja i VI Rozwój funkcji metropolitalnych;

7. zmiany części wskaźników (ich nazw oraz wartości);

8. zmiany zapisów odnoszących się do projektu pn. „Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina”.


Szczegółowe informacje znajdziesz na str.  www.rpo.wzp.pl.