Aktualności
Zaktualizowany Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego
2012-01-17


Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z dniem 2 grudnia 2011 r., jako Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 820/11 zmieniając opis  Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa nr 2558/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.


Wszelkie informacje dotyczące zmian można znaleźć na str. http://www.rpo-swietokrzyskie.pl.