Aktualności
Zmiany w Regionalnym Programie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptowane przez Komisję Europejską
2012-01-17


W dniu 28 czerwca 2011 r. przyjęto Decyzją Komisji nr K(2011)8611 z 28 listopada 2011 r. zmieniającą decyzje K(2007)5071 w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013" w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego Celem "Konwergencja" w regionie kujawsko-pomorskim w Polsce. Projekt zmian w Regionalnym Programie został przekazany do Komisji Europejskiej poprzez system SF2007 r. 


Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Kujawsko m Pomorskiego uchwałą nr 70/1519/2011 z 14 grudnia 2011 r. Program zmienia uchwałę nr 70/892/07 w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z 23 października 2007 r. 20 listopada 2011 r. zgodnie  z  art. 297 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej decyzja stała się skuteczna.


Wszelkie informacje dotyczące zmian w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 można znaleźć na str. 
www.mojregion.eu.