Aktualności
Zmiana harmonogramu oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2011/S
2012-01-16


Jak informuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) został zmieniony harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie w odniesieniu do wniosków złożonych w ósmej grupie w ramach konkursu otwartego nr POKL/2.1.2/2011/S. PARP informuje, iż zmiany te dotyczą etapu oceny formalnej, etapu oceny merytorycznej jak również etapu podpisania umów o dofinansowanie. 


Terminy podane w harmonogramie są terminami szacunkowymi. Terminy te mogą ulec zmianie ze względu na dostępność zasobów bądź zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów.


Źródło
:
 tutaj.