Aktualności
XI Posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”
2012-01-16


W dniu 12 stycznia 2012 roku odbyło się XI posiedzenie Komitetu Sterującego ds. projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Głównym celem posiedzenia było poruszenie tematu stanu wdrażania projektów SSPW. Zostały w szczególności omówione stany realizacji projektów po stronie poszczególnych województw. Temat ten poruszył prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak. Podkreśliła konieczność jak najszybszego rozpoczęcia etapu rzeczowej realizacji projektów, w celu zakończenia prac w planowanych terminach. 

 


Źródło
:
 tutaj.