Aktualności
Nowa wersja Regionalnego Programu Województwa Śląskiego
2012-01-16


Komisja Europejska z dniem 2 grudnia 2011 r. zaakceptowała nową wersję Regionalnego Programu Województwa Śląskiego. Przyznanie województwu śląskiemu dodatkowych 34 milionów euro, pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) było główną przyczyną dokonania zmian. Zmiany w dokumencie dotyczą m. in. rozszerzenia katalogu beneficjentów w
obrębie trzech priorytetów:
- Priorytet II Społeczeństwo informacyjne - dodanie do katalogu beneficjentów przedsiębiorców telekomunikacyjnych,- Priorytet V Środowisko - dodanie do katalogu beneficjentów dużych przedsiębiorstw,
- Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast,
- dodanie do katalogu beneficjentów trzech nowych typów: przedsiębiorców, TBS-ów i administracji rządowej.


Dostosowano również zapisy Programu do przepisów znowelizowanej Ustawy o finansach publicznych i zmieniono zapisy dotyczące Instytucji Certyfikujących,


Zmiany w przepisach wchodzą w życie z dniem 5 grudzień 2011 r. 

 


Źródło: tutaj.