Aktualności
Konkurs w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie pomorskim dobiega końca
2012-01-13


WUP w Gdańsku informuje o terminie zakończenia konkursu w ramach poddziałania 6.1.2. POKL. Konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.2/2011 zostanie zamknięty w dniu 27 stycznia 2012 r. ponieważ kwota środków przeznaczonych na cały konkurs na dzień 10 stycznia 2012 r. jest już mniejsza niż minimalna wartość projektu wymagana w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. 


Sczegółowe informacje można znaleźć na str. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku:www.wup.gdansk.pl