Aktualności
Nabór wniosków do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, RPO WSL
2012-01-12


Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o rozpoczętym w dniu 9 stycznia 2011 roku naborze wniosków do konkursu zamkniętego nr SCP-03.01.01-019/12 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Konkurs dotyczy Priorytetu „Turystyka” - działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego” - poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”. 


Termin składania wniosków:

w dniach od 9 stycznia do 7 marca 2012 r. 


Termin zakończenia konkursu:
Planowany termin - 19 listopada 2012 roku. 


Sposób składania wniosków:

Osobiśbrcie, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
ul. Katowicka 47, I piętro,

41-500 Chorzów,


w godzinach od 7.30 do 15.30.


Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pomocą Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz w formie papierowej. 


O dofinansowanie mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013). 


Dofinansowanie mogą uzyskac tylko projekty typu:

- Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem. 

- Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem. 


Maksymalne dofinansowanie:

- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw, 

- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw, 


Maksymalna kwota dofinansowania:
 
- 200 000 PLN dla Mikroprzedsiębiorstw,

- 750 000 PLN dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 


Warunkiem koniecznym możliwości dofinansowania są projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1599.). 


Szczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją konkursową znajdziesz na str Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
www.scp-slask.pl/.