Aktualności
Rozpoczęto nabór do konkursu w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza, Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego
2012-01-12


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od dnia 30 grudnia 2011 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza, Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego. 


Termin składania wniosków:

od 30 grudnia 2011 r. do momentu wyczerpania się limitu środków określonego na poziomie 150 proc. kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez MJWPU.


Termin zakończenia konkursu:

drugi kwartał 2012 r. 


Sposób składania wniosków:

Osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:  


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych:

ul. Jagiellońska 74,

03-301  Warszawa.


Wniosek należy wysłać w formie elektronicznej poprzez system Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny oraz w formie papierowej na podany adres. 


Konkurs dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy posiadają siedzibę (są zarejestrowani) i prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego.


O dofinansowanie mogą się ubiegać tylko projekty, które polegają na uczestnictwie w targach, imprezach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz polegające na udziale w branżowych misjach gospodarczych, mających na celu wyszukiwanie i dobór klientów na rynkach docelowych. Priorytetem jest tutaj zwiększenie przez przedsiębiorców sprzedaży swoich produktów i/lub usług zarówno na terenie, jak i poza województwem mazowieckim.


Maksymalne dofinansowanie:

NIe więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.


Maksymalna kwota dofinansowania:
 
od 30 do150 tyś. zł


Szczegółowe informacje, środki odwoławcze wraz z dostępną dokumentacją znajdziesz na strwww.mazowia.eu.


Źródło
:
 tutaj.