Aktualności
Nowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
2011-03-01


1 marca 2011 r. rozpoczął swoją działalność Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach. Jest to 109. punkt informacyjny działający w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013".

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
Tel. (32) 209 16 90
e-mail: katarzyna.michalek@fundacja.katowice.pl


Każdy z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) oferuje nieodpłatnie:

- diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi z aktualnie trwających programów,
- informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
- dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania),
- informację o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE,
    publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
- otwarte spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Ponadto obecnie w sieci PIFE wprowadzana jest nowa usługa wstępnej pomocy przy rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Usługa obejmuje m.in. informację o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z rozliczaniem projektów.


Źródło
:
tutaj.