Aktualności
Konferencja na temat pozyskiwania środków na działalność innowacyjną w ramach Priorytetu III Kapitał dla innowacji, Programu Innowacyjna Gospodarka
2011-11-18


Ministerstwo Gospodarki zaprasza 30 listopada 2011 r. przedsiębiorców i młodych potencjalnych przedsiębiorców na konferencję, organizowaną przy współudziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowego Funduszu Kapitałowego SA, poświęconą możliwościom pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej i inwestycyjnej oferowanych przez instytucje wsparte w ramach Priorytetu III Kapitał dla innowacji, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora  


Źródło
:
tutaj.