Aktualności
Korekta w katalogu wydatków dla Działania 1.3 w "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka"
2011-09-09

 
9 września 2011 r. dokonana została korekta Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zmiana dotyczy listy kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe PO IG, zawartej w Podrozdziale 7.1.

Zmiana dotyczy pkt. 10 katalogu wydatków, w którym błędnie odwołano się do pkt. 9, zamiast do pkt 10.

Poniżej przedstawiamy dokument uwzględniający dokonaną zmianę.


Źródło
:
tutaj.