Aktualności
XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka
2011-06-24


Przyjęliśmy nowe kryteria do Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Liczymy, że dzięki tym zmianom projekty informatyczne będą realizowane sprawniej i bardziej efektywnie
– powiedziała wiceminister Iwona Wendel podczas XII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka, które odbyło się 22 czerwca 2011 r. w Warszawie.

Członkowie komitetu przyjęli również Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 w 2010 r.

Marcin Łata, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności przedstawił dane na temat postępu w realizacji Programu. – Wg stanu na połowę czerwca 2011 r. podpisaliśmy 6 893 umowy na kwotę 26,82 mld zł, co stanowi blisko 70 proc. alokacji na Program. Beneficjentom wypłaciliśmy 7,26 mld zł, czyli prawie 20 proc. alokacji. Ponadto, wypłaciliśmy także zaliczki w kwocie 4,91 mld zł.

Najwięcej projektów w Programie Innowacyjna Gospodarka realizowanych jest w województwach mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim. – Biorąc pod uwagę liczbę realizowanych projektów, największą grupę beneficjentów stanowią przedsiębiorcy, również uwzględniając wartości przyznanego dofinansowania najliczniejszą część beneficjentów stanowią przedsiębiorcy, następnie jednostki naukowe i uczelnie wyższe.

Podczas posiedzenia zostały przedstawione informacje nt. stanu wdrażania Działania 4.3 Kredyt technologiczny.

 


Źródło
:
tutaj.