Aktualności
Nabór wniosków w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, Programu Kapitał Ludzki w województwie pomorskim
2011-05-19


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, Programu Kapitał Ludzki w województwie pomorskim.

Termin składania wniosków:

od 9 maja do 10 czerwca 2011 r.
 


Sposób składania wniosków:

Wnioski można składać osobiście, kurierem lub pocztą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,
tel.: 58 326 81 90  fax.: 58 326 81 93,
lub
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.


O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
W/w  podmioty muszą spełniać kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach PO KL oraz dokumentacji konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).


Informacje szczegółowe dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zawarte są w ogłoszeniu „internetowym” o konkursie oraz w dokumentacji konkursowej na stronie: www.defs.woj-pomorskie.pl.


Źródło
:
tutaj.