Aktualności
Nabór wniosków do Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego
2011-04-11


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podlaskiego od 20 kwietnia rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego.

Termin składania wniosków:

Od 20 kwietnia do 8 lipca 2011 r.
 


Sposób składania wniosków:

Wnioski można składać osobiście, drogą pocztową - listem poleconym, kurieremna adres:


Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, w Kancelarii Ogólnej,
w godzinach pn: 8.00-16.00, wt-pt: 7.30-15.30.


O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W konkursie mogą brać udział tylko projekty na nową inwestycję, tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, związaną z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania:
- 70 proc. - mikro i małe przedsiębiorstwa,
- 60 proc. - średnie przedsiębiorstwa,
- 50 proc. - duże przedsiębiorstwa oraz MSP działające w sektorze transportu,
- 50 proc. - MSP w przypadku pomocy de minimis.


Maksymalna kwota dofinansowania:

6 mln. zł.


Na cały konkurs przeznaczono 12 mln. euro a rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji - 1 200 000 euro.


Sczegółowe informacje dotyczące sporządzenia wniosku, środków odwoławczych przysługujących składającemu wniosek jak również cała dokumentacja są dostępne na stronie Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl.Źródło
:
tutaj.