Aktualności
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
2011-03-24


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu 31 marca 2011 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim.

Termin składania wniosków:

Od 31 marca do 12 maja 2011 r.  do godz. 15.00 (konkurs zamknięty),


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

sierpień 2011 r.


Sposób składania wniosków:

Wnioski można składać osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
Punkt Konsultacyjny EFS w Szczecinie, pok. 211,
ul. Adama Mickiewicza 41,
70-383 Szczecin,
Tel. 91 42 56 204
lub
Punkt Konsultacyjny EFS w Koszalinie,  pok. 25,
ul. Słowiańska 15a,
75-846 Koszalin,
Tel. 94 344 50 25/26.

Ogólna pula środków:
12 273 325,00 zł


Dofinansowanie:

100%


Dofinansowanie mogą uzyskać wszyscy beneficjenci którzy spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 7 oraz ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 


W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich).


Sczegółowe informacje dotyczące sporządzenia wniosku, środków odwoławczych przysługujących składającemu wniosek jak również cała dokumentacja są dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecienie: www.wup.pl/.Źródło
:
tutaj.