Aktualności
XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko
2011-01-14


W trybie obiegowym w dniach od 30.12.2010 r. do 07.01.2011 r. odbył się XIII Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Kluczowym elementem komitetu było przyjęcie uchwały dotyczącej zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu III POIŚ.

Wszystkie dokumenty dotyczące posiedzenia komitetu są dostępne na str: funduszy europejskich:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.