Aktualności
Zapytanie ofertowe – Inteligentny pośrednik logistyczny
2011-03-01


W związku z realizacją przez firmę E-day Sp. z o.o. projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pt. „Inteligentny Pośrednik Logistyczny” (nr wniosku WND-RPSL.01.02.03-00-122/10-02) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup oprogramowania zgodnie z specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym nr 2/2011. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym, które można pobrać
tutaj.