Aktualności
Zapytanie ofertowe – Kampania promocyjna
2011-02-08


W związku z realizacją przez firmę E-day Sp. z o.o. projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Platforma e-learningowa w zakresie specjalistycznych zagadnień podatkowych oraz ramowych programów wsparcia UE” (nr. umowy z PARP UDA-POIG.08.01.00-24-165/09-00) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac obejmujących promocję w/w projektu – Kampanię promocyjną. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym, które można pobrać 
tutaj.