Aktualności
IV spotkanie roczne z Komisją Europejską
2011-10-07


W dniach od 6-7 października 2011 odbyło się IV spotkanie roczne z Komisją Europejską. Wiceminister Marceli Niezgoda rozpoczęła konferencję następującymi słowami:

„Spotkania roczne z Komisją Europejską są dla nas niezwykle cennym doświadczeniem. Z jednej strony pozwalają na wymianę opinii i praktyk, z drugiej służą ocenie efektywności i trwałości działań współfinansowanych z Funduszy Europejskich”.

Wiceminister Marceli Niezgoda przypomniał wszystkim o tym, że tegoroczne spotkanie ma bardzo duże znaczenie ponieważ odbywa się w czasie przeglądu śródokresowego wszystkich programów operacyjnych. Istotny temat podkreślił
Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy UE Marek Kalupa, który poinformowała o próbach podjęcia decyzji w zakresie podziału dodatkowej puli środków  przyznanych Polsce w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania oraz zaktualizowano wskaźniki oceny efektywności Funduszy Europejskich. Wiceminister Niezgoda podkreślił uczestnikom komisji, że:

„Ocena wykorzystania Funduszy Europejskich jest dla Ministerstwa i Komisji Europejskiej kluczowa. Pamiętajmy, że dziś za prawie 60 tysiącami podpisanych umów na kwotę przekraczającą 250 miliardów złotych stoją już wymierne rezultaty”.

Charlina Vitcheva z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej w swojej wypowiedzi oznajmiła, że jest przekonana o samych pozytywnych rezultatach dla Polski, korzystającej z możliwości przeprowadzenia przeglądu. Dodała również, że jako jedyne państwo Polska utrzymaław czasach kryzysu dodatni wzrost gospodarczy co jest efektem działania polityki spójności oraz wielka zasługa Polski, która potrafiła w tym trudnym czasie wykorzystać europejskie pieniądze mądrze i efektywnie.

 


Źródło
:
tutaj.