Aktualności
Przyjęto nową wersję Uszczegółowienia Regionalnego Programu Województwa Śląskiego
2011-07-07


Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 5 lipca 2011 r. przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zmiany w nowym opisie wynikają z:
- uchwały podjętej przez Radę Ministrów 27 maja 2011 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz,
-  zmian w Kontrakcie wojewódzkim dla województwa śląskiego.


Zmiany w dokumencie przede wszystkim dotyczą Uszczegółowienia Regionalnego Programu Województwa Śląskiego w zakresie Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Na stronie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego można znaleźć szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian w tym dokumencie.


Źródło
:
tutaj.