Aktualności
Nabór wniosków na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu VIII Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim
2011-06-08


Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie od dnia 6 czerwca 2011 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów innowacyjnych w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim.

Termin składania wniosków:

od 6 czerwca do 12 sierpnia 2011 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
ul. Lisa Kuli 20,
35-025 Rzeszów,
Kancelaria WUP, pokój nr 1


Jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:


Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie,
ul. Lewakowskiego 27 B,
38-400 Krosno, pokój nr 31.


Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu,
ul. Katedralna 5,
37-700 Przemyśl, pokój nr 4.


Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu,
pl. Bartosza Głowackiego 34,
39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7.

Od poniedziałku - do piąttku w godz. 7.30-15.30


O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).


Konkurs jest przeznaczony tylko dla projektów innowacyjnych o tematyce:
„Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+”


Cała dokumentacja konkursowa jest dostpna na str:
www.pokl.wup-rzeszow.pl.


Źródło
:
tutaj.