O Firmie - E-day Sp. z o.o.

Jesteśmy Zespołem świadczącym usługi w zakresie tworzenia oprogramowania szytego na miarę i dostosowanego do indywidualnych potrzeb klientów. Jednocześnie świadczymy usługi szkoleniowe i doradcze również w głównej mierze związane z działalnością informatyczną. Przeprowadzamy prace badawczo-rozwojowe m.in. z zakresu wykorzystania elementów sztucznej inteligencji w systemach IT, optymalizacji technologii informatycznych stosowanych przez naszych klientów oraz przygotowujemy projekty funkcjonalne i techniczne systemów IT dla różnych branż gospodarki.


E-day posiada duże doświadczenie w zakresie wdrażania nowych systemów IT. W przeciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy szereg  projektów inwestycyjnych, dzięki którym opracowano nowatorskie systemy IT tj. m.in.:

- platforma e-learningowa (system składający się z 6 modułów merytorycznych umożliwiający świadczenie usługi szkoleń e-learningowych dostępnych bezpośrednio z przeglądarki internetowej),

- innowacyjny wielomodułowy system klasy ETO (Engineer-to-order) przeznaczony dla branży lotniczej, wykorzystujący w swej budowie nierelacyjne bazy danych,

- wirtualna platforma opracowana w technologii mobilnej (aplikacja umożliwiająca korzystanie ze szkoleń e-learningowych dostępnych bezpośrednio z poziomu tabletu lub telefonu typu smartphone),

- Inteligentny pośrednik logistyczny (system IT pośredniczący w usługach transportu pomiędzy firmami zlecającymi wykonanie usług transportu, a przewoźnikami dysponującymi odpowiednimi samochodami do przewozu towarów/materiałów na konkretnej trasie),

- i wiele innych, które z sukcesem opracowaliśmy i wdrożyliśmy.


Inne projekty technologiczne Spółki:

- przygotowanie oprogramowania obejmującego bazę elewacji terenu dla celów budowy symulatora lotniczego nowej generacji dla branży lotniczej,
- przygotowanie projektu technicznego i funkcjonalnego systemu technologicznego dla branży chemicznej,
- przygotowanie projektu technicznego i funkcjonalnego systemu IT dla firmy z branży odzieżowej,
- przygotowanie projektu technicznego i funkcjonalnego systemu B2B dla firmy z branży hotelarskiej,
- przygotowanie projektu funkcjonalnego i technicznego systemu B2B dla firmy z branży IT,
- przygotowanie projektu funkcjonalnego i technicznego systemu B2B dla firmy z branży produkcji przemysłowej,
- kompleksowy projekt szkoleniowy IT dotyczący języka programowania Ruby on Rails oraz systemów UNIX i Linux - projekt był skierowany do pracowników mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) z terenu woj. śląskiego odpowiedzialnych za opracowywanie i zarządzanie firmowymi stronami internetowymi; E-day przeprowadził szkolenia zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych oraz warsztaty praktyczne z zakresu programowania Ruby on Rails oraz UNIX i Linux,
- przygotowanie koncepcji technologicznych licznych portali internetowych z różnych branż gospodarki: handlowej, usługowej, meblowej, telekomunikacyjnej, logistycznej, archiwizacyjnej, IT i innych,

- prace badawczo - rozwojowe w zakresie user experience, itp..

 


Firma w roku 2013 uzyskała nominację do tytułu EuroSymbol Innowacji 2013 ogólnopolskiego programu promocyjnego prowadzonego przez redakcję „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Program promuje najlepsze, najciekawsze, firmy działające na rynku.

 

DOTACJE UE:

wczytuje się1. E-day zrealizował projekt IT współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. „System Engineer-to-order dla branży lotniczej z wykorzystaniem nierelacyjnych baz danych”.

wczytuje się wczytuje się wczytuje się

Tytuł projektu: System Engineer-to-order dla branży lotniczej z wykorzystaniem nierelacyjnych baz danych

Wartość projektu: 1 928 202,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 188 400,00 PLN

Okres realizacji: 01.07.2011 - 30.06.2014


Instytucja zarządzająca: 
wczytuje   </span></span></span></p> <p style=


Instytucja wdrażająca:

wczytuje się


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

wczytuje się

2. E-day zrealizował projekt IT współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 1.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pt. „Wirtualna giełda logistyczna w technologii mobilnej”.

wczytuje się wczytuje się wczytuje się

Tytuł projektu: Wirtualna giełda logistyczna w technologii mobilnej

Wartość projektu: 1 020 900,00 PLN

Wartość dofinansowania: 498 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.01.2013 - 31.12.2013

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

wczytuje się

3. E-day zrealizował projekt IT współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. „Wirtualna platforma e-learningowa w technologii mobilnej”.

wczytuje się wczytuje się wczytuje się

Tytuł projektu: Wirtualna platforma e-learningowa w technologii mobilnej

Wartość projektu: 615 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 430 500,00 PLN

Okres realizacji: 01.01.2014 - 31.12.2014


Instytucja zarządzająca: 
wczytuje   </span></span></span></p> <p style=


Instytucja wdrażająca:

wczytuje się


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

wczytuje się

4. E-day zrealizował projekt szkoleniowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Eco-day w E-day”.


wczytuje się


Tytuł projektu: Eco-day w E-day

Wartość projektu: 180 434,77 zł

Wartość dofinansowania: 147 347,82 zł

Okres realizacji: 01.02.2014 - 30.06.2015


Instytucja zarządzająca: 
wczytuje   </span></span></span></p> <p style=

Instytucja wdrażająca:

wczytuje się


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego